Video: 32 trường hợp F1 ở Bình Tân đi cách ly tập trung trong đêm 1627163332
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video