Tiêm kích Su-30SM bất ngờ bung dù hãm giữa lúc nhào lộn trên không trung 1563569249
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video