Nhắc nhở Hoài Linh việc từ thiện, Tấn Hoàng bị nghệ sĩ trẻ gọi điện, nhắn tin chửi bới nặng lời 1627163419
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video