“Người bay“ xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp 1566336287
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video