Mưa lớn nhất trong 60 năm, vỡ đập ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc 1631921953
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video