Kỷ lục siêu tưởng UFC: 9 giây & cú đấm tiễn đối thủ vào “cõi vô thức“ 1563569509
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video