Kinh hãi khi lốc xoáy “quỷ lửa“ cao 79m nóng hơn 1.000 độ C quét qua trang trại 1571573763
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video