Guiness cho 1 phút, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chỉ cần 53,97 giây để lập kỷ lục 1545198660
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video