Gần 150 hành khách kinh hãi khi động cơ máy bay “rụng” cánh quạt, tóe lửa giữa trời 1563684394
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video