Clip: Vứt xe giữa đường, lái xe wave tung “kung fu”, đấm người đi đường rồi bỏ chạy 1638911780
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video