Clip: Tông phải xe “hổ vồ”, xe container bốc lửa, lao vào tiệm thuốc 1656389910
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video