Clip: “Thông chốt” gặp CSGT, lái xe vespa ngã như “cây chuối đổ” 1638683987
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video