Clip: “Ninja” đi xe vespa bất thình lình lao ra từ ngõ, bị ô tô húc bay 1643189472
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video