Clip: Một chút năng lượng tích cực gửi tới tuyến đầu chống dịch 1631921821
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video