Clip: Lấn làn khi vào cua, xe buýt tông trực diện xe đầu kéo trên QL3 1635021598
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video