Clip: Bốc đầu xe máy rồi đánh võng, “quái xế” nhận “mưa” chỉ trích 1638815814
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video