Cảnh tượng trạm xăng phát nổ, người đi đường chạy loạn 1568942601
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video