Bản tin tổng hợp COVID-19 tính đến trưa ngày 13-8 1601201300
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video