Sốc: Chuột rượt mèo

Sốc: Chuột rượt mèo Một con chuột tự nhiên đuổi theo một con mèo trên đường. Theo quán tính, chú mèo cũng cong đuôi bỏ chạy mà...