Giết bạn vì hỏi không trả lời

Sau câu nói “Mày thích láo không hay mày thích giả điếc hả?”, Vi Văn Ánh đề nghị anh Hoàng Anh quỳ xuống đất rồi “tung cước” khiến nạn...