Nguồn: http://danviet.vn/mua-ca-hon-dao-voi-gia-chi-bang-1-can-ho-co-noi-gia-chi-vai-tram-trieu-5020218...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh