Nhiệm vụ mới của ông Obama

Nhiệm vụ mới của ông Obama Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được triệu tập liên quan đến nghĩa vụ bồi thẩm đoàn ở bang Illinois và đang...