Theo Hạ Nhiên, ảnh: Thiên An. (Dân Việt)

Tin liên quan