Photo: Alexz; Model: Diệu Linh; Makeup: Tái Hưng; Stylist- Fashion: Văn Hà-Collection

sự kiện Ảnh girl xinh hot