Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-thuc-ca-dem-co-vu-van-hau-thi-dau-ngoai-doi-xinh-dep-co-nay-50202110616...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Đoàn Văn Hậu