Án mạng sau chầu nhậu

Án mạng sau chầu nhậu Trần Đức Thân (1968, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi đánh cá về có mua rượu...