TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:28 ngày 09/11/2018)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 23,270.00 23,270.00 23,360.00 23,290.00 23,290.00 23,380.00
EUR 26,297.72 26,376.85 26,770.57 26,450.42 26,530.01 27,059.32
AUD 16,718.71 16,819.63 17,003.25 16,748.67 16,849.77 17,033.72
KRW 19.12 20.13 21.39 19.21 20.22 21.49
KWD - 76,643.02 79,649.98 - 76,643.02 79,649.98
MYR - 5,552.87 5,624.73 - 5,554.87 5,626.76
NOK - 2,740.22 2,826.10 - 2,752.18 2,838.44
RUB - 347.40 387.11 - 351.14 391.27
SEK - 2,553.82 2,618.10 - 2,553.08 2,617.35
SGD 16,741.90 16,859.92 17,043.99 16,782.18 16,900.48 17,084.99
THB 692.64 692.64 721.53 696.01 696.01 725.04
CAD 17,467.82 17,626.46 17,818.89 17,513.09 17,672.14 17,865.07
CHF 22,866.28 23,027.47 23,325.48 22,948.42 23,110.19 23,409.26
DKK - 3,498.33 3,607.97 - 3,518.86 3,629.15
GBP 30,100.53 30,312.72 30,582.43 30,243.40 30,456.60 30,727.59
HKD 2,934.51 2,955.20 2,999.44 2,934.43 2,955.12 2,999.36
INR - 321.31 333.92 - 321.00 333.60
JPY 198.47 200.47 205.47 199.02 201.03 206.05
SAR - 6,199.28 6,442.50 - 6,199.28 6,442.50
X
CNT2T3T4T5T6T7