TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Chưa cập nhật dữ liệu
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,735.00 22,735.00 22,805.00 22,735.00 22,735.00 22,805.00
EUR 26,678.16 26,758.44 26,997.07 26,725.63 26,806.05 27,045.10
AUD 16,859.15 16,960.92 17,112.17 16,836.62 16,938.25 17,089.30
KRW 19.39 20.41 21.69 19.45 20.47 21.76
KWD - 75,238.72 78,192.17 - 75,313.56 78,269.95
MYR - 5,705.99 5,779.95 - 5,713.20 5,787.25
NOK - 2,761.06 2,847.65 - 2,760.14 2,846.70
RUB - 362.94 404.43 - 364.81 406.51
SEK - 2,572.62 2,637.43 - 2,587.78 2,652.97
SGD 16,751.02 16,869.10 17,053.61 16,741.04 16,859.05 17,043.45
THB 694.48 694.48 723.46 694.92 694.92 723.91
CAD 17,417.08 17,575.26 17,802.86 17,415.73 17,573.90 17,801.47
CHF 22,461.39 22,619.73 22,912.92 22,443.44 22,601.65 22,894.61
DKK - 3,554.34 3,665.82 - 3,560.67 3,672.34
GBP 30,332.60 30,546.42 30,818.83 30,377.62 30,591.76 30,864.58
HKD 2,859.10 2,879.25 2,922.40 2,859.13 2,879.28 2,922.44
INR - 334.59 347.73 - 333.69 346.79
JPY 203.76 205.82 211.91 203.42 205.47 207.30
SAR - 6,056.90 6,294.66 - 6,056.73 6,294.49
X
CNT2T3T4T5T6T7