TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 3 lúc ngày )
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,735.00 22,735.00 22,805.00 22,750.00 22,750.00 22,820.00
EUR 27,890.01 27,973.93 28,251.38 27,892.55 27,976.48 28,253.94
AUD 17,496.84 17,602.45 17,759.42 17,524.15 17,629.93 17,787.14
KRW 19.56 20.59 21.89 19.62 20.65 21.95
KWD - 75,740.48 78,713.63 - 75,866.29 78,844.33
MYR - 5,819.00 5,894.42 - 5,839.35 5,915.04
NOK - 2,882.59 2,972.99 - 2,886.94 2,977.48
RUB - 365.13 406.87 - 366.65 408.56
SEK - 2,663.44 2,730.54 - 2,673.27 2,740.61
SGD 17,136.51 17,257.31 17,446.07 17,154.33 17,275.26 17,464.21
THB 714.50 714.50 744.31 715.88 715.88 745.76
CAD 17,763.79 17,925.12 18,157.25 17,806.58 17,968.29 18,200.96
CHF 23,333.90 23,498.39 23,802.98 23,358.98 23,523.65 23,828.55
DKK - 3,714.68 3,831.18 - 3,715.65 3,832.18
GBP 32,070.39 32,296.47 32,584.48 32,059.99 32,285.99 32,573.90
HKD 2,859.10 2,879.25 2,922.40 2,861.01 2,881.18 2,924.37
INR - 347.13 360.76 - 348.19 361.85
JPY 209.26 211.37 213.25 207.50 209.60 212.73
SAR - 6,056.90 6,294.66 - 6,061.21 6,299.14
X
CNT2T3T4T5T6T7