TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:27 ngày 20/05/2017)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,660.00 22,660.00 22,730.00 22,661.00 22,661.00 22,731.00
EUR 25,061.72 25,137.13 25,361.37 25,087.70 25,163.19 25,387.66
AUD 16,697.23 16,798.02 16,947.86 16,712.99 16,813.87 16,963.86
KRW 18.57 19.55 20.78 18.60 19.58 20.81
KWD - 74,611.90 77,540.95 - 74,602.03 77,530.71
MYR - 5,219.78 5,287.45 - 5,214.26 5,281.86
NOK - 2,645.12 2,728.08 - 2,645.24 2,728.21
RUB - 360.40 440.88 - 358.31 438.33
SEK - 2,551.55 2,615.83 - 2,560.07 2,624.57
SGD 16,106.82 16,220.36 16,397.82 16,110.47 16,224.04 16,401.54
THB 644.60 644.60 671.50 645.26 645.26 672.19
CAD 16,443.52 16,592.86 16,807.98 16,377.49 16,526.23 16,740.48
CHF 22,860.87 23,022.02 23,320.49 22,881.20 23,042.50 23,341.23
DKK - 3,342.26 3,447.09 - 3,346.67 3,451.64
GBP 29,061.16 29,266.02 29,527.09 29,088.72 29,293.78 29,555.10
HKD 2,874.94 2,895.21 2,938.62 2,873.86 2,894.12 2,937.51
INR - 348.97 362.67 - 351.80 365.61
JPY 201.13 203.16 204.97 201.74 203.78 205.59
SAR - 6,038.91 6,275.98 - 6,037.95 6,274.99
X
CNT2T3T4T5T6T7