TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:48 ngày 18/02/2017)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,750.00 22,750.00 22,820.00 22,730.00 22,730.00 22,800.00
EUR 24,073.07 24,145.51 24,360.82 24,006.73 24,078.97 24,293.70
AUD 17,318.25 17,422.79 17,578.15 17,390.92 17,495.90 17,651.93
KRW 18.30 19.26 20.47 18.48 19.45 20.67
KWD - 74,466.20 77,389.27 - 74,425.20 77,346.72
MYR - 5,087.43 5,153.36 - 5,090.97 5,156.95
NOK - 2,697.13 2,781.72 - 2,694.37 2,778.87
RUB - 358.54 438.60 - 361.83 442.63
SEK - 2,529.11 2,592.83 - 2,526.78 2,590.43
SGD 15,899.98 16,012.06 16,187.18 15,851.30 15,963.04 16,137.64
THB 638.46 638.46 665.10 637.54 637.54 664.14
CAD 17,150.98 17,306.74 17,531.05 17,171.35 17,327.30 17,551.89
CHF 22,503.63 22,662.27 22,955.99 22,389.76 22,547.59 22,839.85
DKK - 3,213.91 3,314.70 - 3,204.25 3,304.74
GBP 27,968.82 28,165.98 28,417.14 28,050.06 28,247.79 28,499.70
HKD 2,894.39 2,914.79 2,958.48 2,891.76 2,912.15 2,955.80
INR - 338.88 352.18 - 339.78 353.12
JPY 198.92 200.93 202.72 196.93 198.92 200.70
SAR - 6,061.89 6,299.85 - 6,058.35 6,296.17
X
CNT2T3T4T5T6T7