TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:09 ngày 12/01/2017)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,535.00 22,535.00 22,605.00 22,535.00 22,535.00 22,605.00
EUR 23,650.17 23,721.33 23,933.06 23,750.97 23,822.44 24,035.07
AUD 16,496.58 16,596.16 16,744.30 16,442.99 16,542.24 16,689.89
KRW 17.44 18.36 19.51 17.42 18.34 19.49
KWD - 73,650.54 76,542.24 - 73,698.76 76,592.35
MYR - 5,018.00 5,083.08 - 5,014.63 5,079.67
NOK - 2,582.42 2,663.43 - 2,607.93 2,689.74
RUB - 341.32 417.54 - 341.60 417.88
SEK - 2,461.11 2,523.13 - 2,470.47 2,532.72
SGD 15,519.48 15,628.88 15,799.95 15,554.13 15,663.78 15,835.23
THB 622.16 622.16 648.12 621.98 621.98 647.94
CAD 16,805.52 16,958.14 17,178.08 16,810.60 16,963.27 17,183.28
CHF 21,907.00 22,061.43 22,347.56 21,978.36 22,133.29 22,420.35
DKK - 3,157.10 3,256.14 - 3,170.20 3,269.65
GBP 27,118.58 27,309.75 27,553.51 27,091.80 27,282.78 27,526.30
HKD 2,868.76 2,888.98 2,932.31 2,868.69 2,888.91 2,932.23
INR - 329.58 342.52 - 330.81 343.80
JPY 191.85 193.79 195.52 192.34 194.28 196.01
SAR - 6,003.03 6,238.73 - 6,004.79 6,240.56
X
CNT2T3T4T5T6T7