TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Chưa cập nhật dữ liệu
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 23,150.00 23,180.00 23,300.00 23,150.00 23,180.00 23,300.00
EUR 25,320.55 25,401.82 26,190.30 25,320.55 25,401.82 26,190.30
JPY 202.37 208.96 215.54 202.37 208.96 215.54
KRW 17.89 18.84 20.86 17.89 18.84 20.86
SGD 16,644.96 16,767.47 16,975.80 16,644.96 16,767.47 16,975.80
AUD 15,679.49 15,779.29 16,072.95 15,679.49 15,779.29 16,072.95
CAD 17,208.26 17,369.77 17,690.48 17,208.26 17,369.77 17,690.48
CHF 23,026.33 23,193.83 23,613.57 23,026.33 23,193.83 23,613.57
DKK - 3,371.17 3,476.84 - 3,371.17 3,476.84
GBP 28,480.94 28,686.89 28,967.40 28,480.94 28,686.89 28,967.40
HKD 2,923.85 2,944.49 2,996.64 2,923.85 2,944.49 2,996.64
INR - 323.70 336.40 - 323.70 336.40
KWD - 76,221.36 79,212.04 - 76,221.36 79,212.04
MYR - 5,531.42 5,603.03 - 5,531.42 5,603.03
NOK - 2,553.57 2,633.61 - 2,553.57 2,633.61
RUB - 362.13 403.51 - 362.13 403.51
SEK - 2,375.50 2,435.31 - 2,375.50 2,435.31
THB 744.84 744.84 775.91 744.84 744.84 775.91
X
CNT2T3T4T5T6T7