TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 3 lúc 04:31 ngày 02/04/2023)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 23,260.00 23,290.00 23,630.00 23,260.00 23,290.00 23,630.00
EUR 24,864.41 25,115.56 26,256.71 24,864.41 25,115.56 26,256.71
JPY 170.91 172.63 180.93 170.91 172.63 180.93
KRW 15.55 17.27 18.94 15.55 17.27 18.94
SGD 17,195.14 17,368.83 17,928.37 17,195.14 17,368.83 17,928.37
AUD 15,273.39 15,427.67 15,924.68 15,273.39 15,427.67 15,924.68
CAD 16,870.32 17,040.73 17,589.70 16,870.32 17,040.73 17,589.70
CHF 24,972.87 25,225.12 26,037.75 24,972.87 25,225.12 26,037.75
DKK - 3,362.91 3,492.15 - 3,362.91 3,492.15
GBP 28,247.32 28,532.64 29,451.83 28,247.32 28,532.64 29,451.83
HKD 2,912.48 2,941.90 3,036.67 2,912.48 2,941.90 3,036.67
INR - 284.53 295.94 - 284.53 295.94
KWD - 76,249.07 79,307.71 - 76,249.07 79,307.71
MYR - 5,262.57 5,378.04 - 5,262.57 5,378.04
NOK - 2,202.35 2,296.15 - 2,202.35 2,296.15
RUB - 289.28 320.28 - 289.28 320.28
SEK - 2,218.36 2,312.84 - 2,218.36 2,312.84
THB 606.47 673.85 699.75 606.47 673.85 699.75
X
CNT2T3T4T5T6T7