TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 3 lúc 11:44 ngày 19/04/2021)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,955.00 22,985.00 23,165.00 22,950.00 22,980.00 23,160.00
EUR 26,803.96 27,074.71 28,204.24 26,775.78 27,046.24 28,174.59
JPY 206.39 208.47 217.17 206.04 208.12 216.80
KRW 17.87 19.86 21.76 17.88 19.86 21.76
SGD 16,887.03 17,057.60 17,592.36 16,860.58 17,030.89 17,564.82
AUD 17,408.68 17,584.53 18,135.81 17,429.64 17,605.70 18,157.65
CAD 17,990.32 18,172.04 18,741.74 17,936.22 18,117.39 18,685.38
CHF 24,461.12 24,708.21 25,482.82 24,400.11 24,646.57 25,419.26
DKK - 3,650.38 3,787.48 - 3,646.53 3,783.49
GBP 31,130.95 31,445.40 32,431.23 30,993.78 31,306.84 32,288.33
HKD 2,894.94 2,924.19 3,015.86 2,895.62 2,924.87 3,016.57
INR - 307.37 319.43 - 308.00 320.09
KWD - 76,449.56 79,449.62 - 76,432.99 79,432.41
MYR - 5,534.81 5,651.52 - 5,537.64 5,654.41
NOK - 2,707.01 2,819.94 - 2,698.32 2,810.89
RUB - 301.89 336.39 - 302.81 337.42
SEK - 2,682.32 2,794.22 - 2,677.48 2,789.18
THB 652.53 725.03 752.26 654.48 727.20 754.51
X
CNT2T3T4T5T6T7