TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 3 lúc 02:46 ngày 09/12/2023)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 21,200.00 21,200.00 21,240.00 21,195.00 21,195.00 21,245.00
EUR 28,588.32 28,674.34 28,931.86 28,535.72 28,621.58 28,878.66
KRW - 18.89 23.11 - 18.92 23.15
SGD 16,716.26 16,834.10 17,121.72 16,734.02 16,851.98 17,139.92
JPY 205.09 207.16 209.02 205.69 207.77 209.63
AUD 19,634.77 19,753.29 19,930.70 19,771.38 19,890.72 20,069.38
KWD - 74,634.99 76,214.43 - 74,520.75 76,097.86
MYR - 6,535.66 6,620.79 - 6,545.19 6,630.44
NOK - 3,489.44 3,599.10 - 3,489.82 3,599.49
RUB - 554.27 678.08 - 557.80 682.40
SEK - 3,165.21 3,245.15 - 3,155.97 3,235.68
THB 641.82 641.82 668.64 643.44 643.44 670.33
CAD 19,268.36 19,443.35 19,696.60 19,277.64 19,452.71 19,706.10
CHF 23,326.73 23,491.17 23,797.14 23,296.69 23,460.92 23,766.53
DKK - 3,804.26 3,923.81 - 3,796.95 3,916.28
GBP 35,650.87 35,902.19 36,224.62 35,674.01 35,925.49 36,248.17
HKD 2,706.01 2,725.09 2,760.58 2,702.80 2,721.85 2,757.30
INR - 345.41 359.85 - 346.81 361.31
SAR - 5,500.74 5,846.49 - 5,494.41 5,839.77
X
CNT2T3T4T5T6T7