TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Chưa cập nhật dữ liệu
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 21,200.00 21,200.00 21,240.00 21,195.00 21,195.00 21,245.00
EUR 28,588.32 28,674.34 28,931.86 28,535.72 28,621.58 28,878.66
AUD 19,634.77 19,753.29 19,930.70 19,771.38 19,890.72 20,069.38
KRW - 18.89 23.11 - 18.92 23.15
KWD - 74,634.99 76,214.43 - 74,520.75 76,097.86
MYR - 6,535.66 6,620.79 - 6,545.19 6,630.44
NOK - 3,489.44 3,599.10 - 3,489.82 3,599.49
RUB - 554.27 678.08 - 557.80 682.40
SEK - 3,165.21 3,245.15 - 3,155.97 3,235.68
SGD 16,716.26 16,834.10 17,121.72 16,734.02 16,851.98 17,139.92
THB 641.82 641.82 668.64 643.44 643.44 670.33
CAD 19,268.36 19,443.35 19,696.60 19,277.64 19,452.71 19,706.10
CHF 23,326.73 23,491.17 23,797.14 23,296.69 23,460.92 23,766.53
DKK - 3,804.26 3,923.81 - 3,796.95 3,916.28
GBP 35,650.87 35,902.19 36,224.62 35,674.01 35,925.49 36,248.17
HKD 2,706.01 2,725.09 2,760.58 2,702.80 2,721.85 2,757.30
INR - 345.41 359.85 - 346.81 361.31
JPY 205.09 207.16 209.02 205.69 207.77 209.63
SAR - 5,500.74 5,846.49 - 5,494.41 5,839.77
X
CNT2T3T4T5T6T7