TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Chưa cập nhật dữ liệu
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(29/12/2010)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(28/12/2010)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 23,265.00 23,265.00 23,355.00
EUR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 26,459.68 26,539.30 26,935.44
AUD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 16,633.45 16,733.85 16,916.54
KRW Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 19.15 20.16 21.42
KWD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 76,491.75 79,492.77
MYR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 5,560.87 5,632.84
NOK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 2,709.59 2,794.51
RUB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 349.70 389.67
SEK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 2,555.52 2,619.85
SGD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 16,815.27 16,933.81 17,118.68
THB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 697.29 697.29 726.37
CAD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 17,276.05 17,432.95 17,623.27
CHF Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 23,292.39 23,456.59 23,760.14
DKK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 3,517.30 3,627.54
GBP Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 29,376.94 29,584.03 29,847.25
HKD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 2,939.96 2,960.68 3,005.00
INR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 328.21 341.08
JPY Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 201.40 203.43 208.51
SAR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 6,198.29 6,441.47
X
CNT2T3T4T5T6T7