TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:31 ngày 25/05/2018)

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(25/05/2018)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(24/05/2018)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,745.00 22,745.00 22,815.00 22,740.00 22,740.00 22,810.00
EUR 26,493.17 26,572.89 26,809.86 26,485.10 26,564.79 26,801.69
AUD 17,062.68 17,165.67 17,318.75 16,966.53 17,068.94 17,221.16
KRW 19.43 20.45 21.74 19.41 20.43 21.71
KWD - 75,321.68 78,278.36 - 75,180.55 78,131.70
MYR - 5,689.84 5,763.59 - 5,685.73 5,759.43
NOK - 2,769.12 2,855.97 - 2,762.92 2,849.57
RUB - 369.30 411.51 - 368.39 410.51
SEK - 2,567.29 2,631.96 - 2,565.35 2,629.98
SGD 16,783.38 16,901.69 17,086.55 16,726.04 16,843.95 17,028.18
THB 696.96 696.96 726.04 694.64 694.64 723.62
CAD 17,388.23 17,546.15 17,773.36 17,383.06 17,540.93 17,768.08
CHF 22,659.30 22,819.03 23,114.80 22,681.76 22,841.65 23,137.72
DKK - 3,529.67 3,640.36 - 3,527.78 3,638.42
GBP 30,111.71 30,323.98 30,594.40 30,062.32 30,274.24 30,544.22
HKD 2,861.29 2,881.46 2,924.66 2,859.90 2,880.06 2,923.23
INR - 332.91 345.98 - 332.33 345.37
JPY 205.07 207.14 208.98 204.81 206.88 208.73
SAR - 6,059.40 6,297.25 - 6,058.23 6,296.04
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


In trang này
TỶ GIÁ CÁC THỜI ĐIỂM TRƯỚC
X
CNT2T3T4T5T6T7