Bắc cạn 16:58 - 29/03/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(29/03 Chủ Nhật)
18oC - 23oC
Ngày mai
(30/03 Thứ Hai)
23oC - 26oC
Ngày kia
(31/03 Thứ Ba)
24oC - 26oC

Hiện tại Hôm nay
29/03 Chủ Nhật
Ngày mai
30/03 Thứ Hai
Ngày kia
31/03 Thứ Ba

Hà Nội

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

TP.HCM

32oC
Ít mây, trời nắng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đà Nẵng

29oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

30oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Phòng

26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

33oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vinh

29oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Sơn La

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
19oC - 34oC
Có mây, không mưa
20oC - 34oC
Ít mây không mưa
21oC - 35oC
Ít mây không mưa

Việt Trì

27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Pleicu

33oC
Ít mây, trời nắng
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc Giang

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
28oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cao Bằng

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 26oC
Có mây, không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 34oC
Có mây, không mưa
21oC - 34oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
19oC - 32oC
Ít mây không mưa
21oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 34oC
Ít mây không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 32oC
Ít mây không mưa
22oC - 33oC
Ít mây không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 16:58 - 29/03/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7