Hòa Bình 23:58 - 04/04/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(04/04 Thứ Bảy)
20oC - 25oC
Ngày mai
(05/04 Chủ Nhật)
24oC - 33oC
Ngày kia
(06/04 Thứ Hai)
18oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
04/04 Thứ Bảy
Ngày mai
05/04 Chủ Nhật
Ngày kia
06/04 Thứ Hai

Hà Nội

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

TP.HCM

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
25oC - 32oC
Ít mây không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
14oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

Đang cập nhật
18oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 34oC
Ít mây không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 33oC
Ít mây không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
14oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
10oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 26oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
13oC - 27oC
Ít mây không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 35oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
21oC - 34oC
Ít mây không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
20oC - 32oC
Ít mây không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
27oC - 34oC
Ít mây không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 35oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
21oC - 33oC
Ít mây không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 16oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
10oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 33oC
Ít mây không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Huế

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
29oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cập nhật: 23:58 - 04/04/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7