Hà Nội 12:30 - 10/08/2020
Thay đổi khu vực
26.8oC
Nhiều mây, không mưa ( AWS, cập nhật 9h00)
Hôm nay
(10/08 Thứ Hai)
26.8oC - 36oC
Ngày mai
(11/08 Thứ Ba)
28oC - 36oC
Ngày kia
(12/08 Thứ Tư)
29oC - 35oC

Hiện tại Hôm nay
10/08 Thứ Hai
Ngày mai
11/08 Thứ Ba
Ngày kia
12/08 Thứ Tư

TP.HCM

25oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

34oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

33oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

27oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

34oC
Nhiều mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

29oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

29oC
Mây thay đổi, trời nắng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

24oC
Có mưa
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, không mưa
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 12:30 - 10/08/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7