Hà Nội 15:14 - 18/04/2021
Thay đổi khu vực
25oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(18/04 Chủ Nhật)
20oC - 25oC
Ngày mai
(19/04 Thứ Hai)
21oC - 27oC
Ngày kia
(20/04 Thứ Ba)
23oC - 29oC

Hiện tại Hôm nay
18/04 Chủ Nhật
Ngày mai
19/04 Thứ Hai
Ngày kia
20/04 Thứ Ba

TP.HCM

31oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

32oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Ít mây không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

31oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

25oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Sơn La

24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Pleicu

31oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 33oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Ít mây không mưa
21oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa to
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 30oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 28oC
Có mây, không mưa
25oC - 28oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 15:14 - 18/04/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7