Hà Nội 21:33 - 02/07/2022
Thay đổi khu vực
34oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(02/07 Thứ Bảy)
26oC - 38oC
Ngày mai
(03/07 Chủ Nhật)
27oC - 37oC
Ngày kia
(04/07 Thứ Hai)
28oC - 36oC

Hiện tại Hôm nay
02/07 Thứ Bảy
Ngày mai
03/07 Chủ Nhật
Ngày kia
04/07 Thứ Hai

TP.HCM

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

30oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

33oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

25oC
Có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sơn La

32oC
Đêm nhiều mây
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

34oC
Đêm có mây
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 38oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 39oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 38oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 40oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

32oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
29oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hậu Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Huế

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cập nhật: 21:33 - 02/07/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7