GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(16/03/2019)
Giá vàng hôm qua
(15/03/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.026 15.426 14.026 15.426
10K 20.107 21.507 20.107 21.507
14K 26.225 27.625 26.225 27.625
18K 35.567 36.267 35.567 36.267
24K 36.030 36.630 36.030 36.630
SJC10c 36.480 36.630 36.480 36.630
SJC1c 36.480 36.660 36.480 36.660
SJC99.99 36.430 36.930 36.400 36.900
SJC99.99N 36.430 36.830 36.400 36.800
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.480 36.650 36.480 36.650
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.470 36.650 36.470 36.650
X
CNT2T3T4T5T6T7