GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(13/02/2019)
Giá vàng hôm qua
(12/02/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.306 15.706 14.318 15.718
10K 20.498 21.898 20.516 21.916
14K 26.728 28.128 26.750 28.150
18K 36.231 36.931 36.260 36.960
24K 36.600 37.300 36.630 37.330
SJC10c 36.950 37.150 36.970 37.170
SJC1c 36.950 37.180 36.970 37.200
SJC99.99 36.950 37.450 36.980 37.480
SJC99.99N 36.950 37.350 36.980 37.380
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.950 37.170 36.970 37.190
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.940 37.170 36.960 37.190
X
CNT2T3T4T5T6T7