GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(12/02/2019)
Giá vàng hôm qua
(11/02/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.318 15.718 14.285 15.685
10K 20.516 21.916 20.469 21.869
14K 26.750 28.150 26.690 28.090
18K 36.260 36.960 36.181 36.881
24K 36.630 37.330 36.550 37.250
SJC10c 36.970 37.170 36.950 37.200
SJC1c 36.970 37.200 36.950 37.230
SJC99.99 36.980 37.480 36.900 37.400
SJC99.99N 36.980 37.380 36.900 37.300
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.970 37.190 36.950 37.220
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.960 37.190 36.940 37.220
X
CNT2T3T4T5T6T7