GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(13/01/2019)
Giá vàng hôm qua
(12/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.005 15.405
10K 20.078 21.478
14K 26.188 27.588
18K 35.518 36.218
24K 35.880 36.580
SJC10c 36.540 36.720
SJC1c 36.540 36.750
SJC99.99 36.230 36.730
SJC99.99N 36.230 36.630
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.540 36.740
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.530 36.740
X
CNT2T3T4T5T6T7