GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(12/01/2019)
Giá vàng hôm qua
(11/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.005 15.405 14.018 15.418
10K 20.078 21.478 20.096 21.496
14K 26.188 27.588 26.210 27.610
18K 35.518 36.218 35.548 36.248
24K 35.880 36.580 35.910 36.610
SJC10c 36.540 36.720 36.560 36.740
SJC1c 36.540 36.750 36.560 36.770
SJC99.99 36.230 36.730 36.260 36.760
SJC99.99N 36.230 36.630 36.260 36.660
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.540 36.740 36.560 36.760
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.530 36.740 36.550 36.760
X
CNT2T3T4T5T6T7