GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(07/12/2018)
Giá vàng hôm qua
(06/12/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.526 14.926 13.513 14.913
10K 19.408 20.808 19.390 20.790
14K 25.325 26.725 25.303 26.703
18K 34.379 35.079 34.350 35.050
24K 34.730 35.430 34.700 35.400
SJC10c 36.260 36.420 36.260 36.420
SJC1c 36.260 36.450 36.260 36.450
SJC99.99 35.080 35.580 35.050 35.550
SJC99.99N 35.080 35.480 35.050 35.450
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.260 36.440 36.260 36.440
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.250 36.440 36.250 36.440
X
CNT2T3T4T5T6T7