GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(10/11/2018)
Giá vàng hôm qua
(09/11/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.367 14.767 13.451 14.851
10K 19.186 20.586 19.303 20.703
14K 25.040 26.440 25.190 26.590
18K 34.003 34.703 34.201 34.901
24K 34.350 35.050 34.550 35.250
SJC10c 36.340 36.500 36.360 36.520
SJC1c 36.340 36.530 36.360 36.550
SJC99.99 34.700 35.200 34.900 35.400
SJC99.99N 34.700 35.100 34.900 35.300
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.340 36.520 36.360 36.540
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.330 36.520 36.350 36.540
X
CNT2T3T4T5T6T7