GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(09/11/2018)
Giá vàng hôm qua
(08/11/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.451 14.851 13.476 14.876
10K 19.303 20.703 19.338 20.738
14K 25.190 26.590 25.235 26.635
18K 34.201 34.901 34.260 34.960
24K 34.550 35.250 34.610 35.310
SJC10c 36.360 36.520 36.390 36.550
SJC1c 36.360 36.550 36.390 36.580
SJC99.99 34.900 35.400 34.960 35.460
SJC99.99N 34.900 35.300 34.960 35.360
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.360 36.540 36.390 36.570
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.350 36.540 36.380 36.570
X
CNT2T3T4T5T6T7