GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(12/07/2018)
Giá vàng hôm qua
(11/07/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.618 15.018 13.647 15.047
10K 19.536 20.936 19.577 20.977
14K 25.490 26.890 25.543 26.943
18K 34.497 35.297 34.566 35.366
24K 34.950 35.650 35.020 35.720
SJC10c 36.790 36.970 36.790 36.970
SJC1c 36.790 37.000 36.790 37.000
SJC99.99 35.300 35.800 35.370 35.870
SJC99.99N 35.300 35.700 35.370 35.770
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.790 36.990 36.790 36.990
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.780 36.990 36.780 36.990
X
CNT2T3T4T5T6T7