GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(17/04/2018)
Giá vàng hôm qua
(16/04/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.222 15.622 14.264 15.664
10K 20.381 21.781 20.440 21.840
14K 26.578 27.978 26.653 28.053
18K 35.933 36.733 36.032 36.832
24K 36.500 37.100 36.600 37.200
SJC10c 36.870 37.050 36.930 37.150
SJC1c 36.870 37.080 36.930 37.180
SJC99.99 36.890 37.390 36.970 37.470
SJC99.99N 36.890 37.290 36.970 37.370
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.870 37.070 36.930 37.170
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.860 37.070 36.920 37.170
X
CNT2T3T4T5T6T7