GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(14/03/2018)
Giá vàng hôm qua
(13/03/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.085 15.485 14.080 15.480
10K 20.294 21.694 20.311 21.711
14K 26.465 27.865 26.488 27.888
18K 35.706 36.406 35.696 36.396
24K 36.170 36.770 36.160 36.760
SJC10c 36.590 36.770 36.580 36.760
SJC1c 36.590 36.800 36.580 36.790
SJC99.99 36.550 37.050 36.580 37.080
SJC99.99N 36.550 36.950 36.580 36.980
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.590 36.790 36.580 36.780
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.580 36.790 36.570 36.780
X
CNT2T3T4T5T6T7